Amo La Musica #1 | Tháng 5 mình có nhau

Ngày sự kiện 30/Tháng 05, 2022
Thời gian 20:00
Khách mời Uyên Linh - Trung Quân
Giá vé từ 1.300.000đ