Mùa đi ngang phố

  • Tác giả: Nguyễn Tuấn Dũng
  • Thời gian sáng tác: 2022
  • Thông tin tác phẩm:
    • Chất liệu: Sơn dầu
    • Kích thước: 50cm x 70cm
  • Giấy chứng nhận bản quyền: