Ngày Hanh Hao 2

  • Tác giả: Nguyễn Văn Hưng
  • Thời gian sáng tác: 2022
  • Thông tin tác phẩm:
    • Chất liệu: Sơn dầu
    • Kích thước: 60cm x 80cm
  • Giấy chứng nhận bản quyền: