26/10/2023

F&B

12/10/2023

Phòng Ruby

06/02/2023

Phòng Art Lounge

16/11/2022

Hội nghị

10/10/2022

Phòng Diamond

10/10/2022

Phòng Platinum

10/10/2022

Phòng Shappire

07/10/2022

Phòng Crystal

07/10/2022

Phòng Silver